Matematyka

Na mapie podano średnie temperatury 4.35 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Na mapie podano średnie temperatury

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

`a)`

Madryt: 9-4=5

Paryż: 4-(-1)=4+1=5

Rzym: 11-6=5

Wiedeń: 2-(-4)=2+4=6

Budapeszt: -3-(-8)=-3+8=5

Warszawa: -2-(-6)=-2+6=4

Berlin: 2-(-3)=2+3=5

Londyn: 7-1=6

Sztokholm: -5-(-12)=-5+12=7

Oslo: -7-(-16)=-7+16=9

 

Największa różnica (9 stopni) - Oslo, najmniejsza różnica (4 stopnie) - Warszawa

 

 

`b)`

Najwyższa średnia temperatura dzienna (11 stopni) - Rzym. 

Najniższa średnia temperatura dzienna (-7) - Oslo

różnica: 11-(-7)=11+7=18

 

 

`c)`

Średnia nocna temperatura w Oslo: -16 stopni

Średnia nocna temperatura w Madrycie: 4 stopni

różnica: 4-(-16)=4+16=20

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie