Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

W trójkącie równoramiennym ABC 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Suma miar kątów w każdym trójkącie jest równa 180°. Dodatkowo wiemy, że w trójkącie rónoramiennym kąty przy podstawie mają jednakowe miary. Obliczamy, jaka jest miara każdego z kątów przy podstawie: 

`(180^o-40^o):2=140^o:2=70^o`

 

 

Dwusieczna to półprosta wychodząca z wierzchołka kąta i dzieląca go na dwa kąty o jednakowych miarach. Zaznaczmy dwusieczne kątów przy podstawie - tak, jak opisano w treści zadania. 

 

Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180°, więc możemy obliczyć miarę kąta ADB:

`|angleADB|=180^o-35^o-35^o=110^o`