Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Narysuj figurę złożoną z dwóch okręgów 4.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Narysuj figurę złożoną z dwóch okręgów

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

Rysujemy okręgi styczne zewnętrznie (mające jeden punkt wspólny) o takich samych promieniach. 

Pierwszą osią symetrii jest prosta przechodząca przez środki tych okręgów. 

Druga oś symetrii jest prostopadła do pierwszej osi symetrii i przechodzi przez punkt wspólny obu okręgów. 

 

`b)` 

Rysujemy okręgi styczne (wewnętrznie lub zewnętrznie) o różnych promieniach. 

Osią symetrii jest prosta przechodząca przez środki tych okręgów. 

 

 

 

 

`c)` 

Wystarczy narysować 2 okręgi o jednakowych środkach. 

Każda prosta przechodząca przez środek okręgów jest osią symetrii.