Matematyka

Poniżej podano kilka interesujących danych liczbowych 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Poniżej podano kilka interesujących danych liczbowych

9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie

13
 Zadanie

Proponowane zaokrąglenia: 

 

 

długość równika `40\ 000\ km` 
odległość Ziemi od Księżyca `384\ 000\ km` 
Odległość Ziemi od Słońca `150\ 000\ 000\ km` 
Prędkość światła `300\ 000\ 000\ m/s` 
prędkość dźwięku   `300\ m/s` 
powierzchnia Polski `300\ 000\ km^2` 
powierzchni Chin `9\ 600\ 000\ km^2` 
powierzchnia Europy `11\ 000\ 000\ km^2` 
powierzchnia Afryki `30\ 000\ 000\ km^2` 

 

 

`a)\ 30\ 000\ 000\ km^2:11\ 000\ 000\ km^2~~30\ 000\ 000:10\ 000\ 000=3` 

`b )\ 300\ 000\ 000\ m/s:300\ m/s=1\ 000\ 000` 

`c)\ 384\ 000\ km:40\ 000\ km=384:40~~380/40=38/4=19/2=9 1/2`  

`d)\ 9\ 600\ 000\ km^2:300\ 000\ km^2=96:3=32` 

`e)\ v=s/t\ \ \ =>\ \ \ vt=s\ \ \ =>\ \ \ t=s/v` 

`\ \ \ 384\ 000\ km=384\ 000\ 000\ m` 

`\ \ \ t=(384\ 000\ 000)/(300\ 000\ 000)=384/300=1,28~1\ s` 

`\ \ \ prawda` 

`f)\ 150\ 000\ 000\ km=150\ 000\ 000\ 000\ m` 

`\ \ \ t=(150\ 000\ 000\ 000)/(300\ 000\ 000)=` `1500/3=500\ s=500/60\ mi n~~480/60\ mi n=8\ mi n` 

`\ \ \ prawda`   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-26
dzięki :)
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pozycyjny system dziesiątkowy

System liczenia, którego używamy jest pozycyjny i dziesiątkowy. Wyjaśnijmy co to oznacza:

 • pozycyjny, ponieważ liczbę przedstawia się jako ciąg cyfr, a wartość poszczególnych cyfr zależy od miejsca (pozycji), jakie zajmuje ta cyfra,
 • dziesiątkowy, ponieważ liczby zapisujemy za pomocą dziesięciu znaków, zwanych cyframi: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Przykład (wyjaśniający pojęcie pozycyjnego systemu dziesiątkowego):

img01
 

Każda z cyfr użyta w powyższej liczbie tworzy określoną wartość, która jest uzależniona od miejsca (pozycji), jaką zajmuje ta cyfra w zapisie utworzonej liczby.

Jeśli użyjemy dokładnie tych samych cyfr, z których zbudowana jest powyższa liczba, ale użyjemy ich w innej kolejności to otrzymamy całkiem inną liczbę (np. 935287, 728395).

Przestawienie kolejności cyfr zmienia wartość liczby, dlatego nasz system liczenia jest pozycyjny (ponieważ miejsce cyfry w zapisie liczby nadaje wartość tej liczbie), natomiast używanie dziesięciu cyfr do zapisu liczby powoduje, że nazywamy go dziesiątkowym systemem.
 

Liczbę z powyższego przykładu możemy zapisać też w następujący sposób:
$$3•1+9•10+5•100+7•1000+8•10000+2•100000= 287 593$$
 

Przykład (czytanie zapisanych liczb w pozycyjnym systemie dziesiątkowym):
 • 22 500 - czytamy: dwadzieścia dwa i pół tysiąca lub dwadzieścia dwa tysiące pięćset,
 • 1 675 241 - czytamy: milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden.

  Ciekawostka

Pozycyjny system dziesiątkowy pochodzi prawdopodobnie z Indii (znany jest napis z 683 roku zawierający zapis liczby w systemie pozycyjnym z użyciem zera). Za pośrednictwem Arabów system ten oraz zero dotarły do Europy (stąd nazwa cyfry arabskie) i obecnie jest powszechnie używanym systemem liczbowym.

Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Zobacz także
Udostępnij zadanie