Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wyznacz ze wzoru wskazaną wielkość 4.52 gwiazdek na podstawie 27 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Przy przekształcaniu wzorów należy pamiętać, że musimy zapisać założenia, które gwarantują, że nie dzielimy przez 0 oraz że 0 nie ma w mianowniku.

 

`a)` 

`v=s/t\ \ \ \ \|*t` 

`vt=s` 

`s=vt` 

 

`tne0` 

 

 

`b)` 

`P=mF \ \ \ \ |:m` 

`P/m=F` 

`F=P/m` 

 

`mne0` 

 

 

`c)` 

`E=mgh\ \ \ \|:mg` 

`E/(mg)=h` 

`h=E/(mg)` 

 

`mgne0,\ \ \ "czyli" \ \ \ m ne0 \ i \ gne0` 

 

 

 

 

`d)` 

`K=a/R\ \ \ \|*R` 

`KR=a\ \ \ |:K` 

`R=a/K` 

 

`Rne0 \ i\ Kne0` 

 

 

`e)` 

`y=0,25x\ \ \ \ |*4` 

`4y=x` 

`x=4y` 

W tym przykładzie nie potrzeba założeń - nigdzie nie dzielimy przez niewiadomą.

 

 

 

`f)`  

`k=1/(4n)\ \ \ \ |*4n ` 

`4kn=1\ \ \ \ \ |:4k` 

`n=1/(4k)` 

`4n ne0 \ i \ 4kne0, \ \ \ "czyli"\ \ \ \n ne0\ i\ kne0` 

 

 

`g)` 

`y=2t-1\ \ \ \ \|+1 ` 

`y+1=2t\ \ \ \ \ |:2` 

`t=(y+1)/2` 

W tym przykładzie nie potrzeba założeń - nigdzie nie dzielimy przez niewiadomą.

 

 

`h)` 

`v=(at^2)/2\ \ \ \|*2` 

`2v=at^2\ \ \ \ \|:t^2` 

`a=(2v)/t^2` 

 `t^ne0, \ \ \ "czyli"\ \ \ \ tne0` 

 

`i)` 

`R=(abc)/(4P)\ \ \ \ \|*4P` 

`4PR=abc\ \ \ \|:4R` 

`P=(abc)/(4R)` 

`4Pne0\ \ i\ \ 4Rne0, \ \ \ "czyli"\ \ \ Pne0\ \ i \ \ Rne0`