Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Prostokąt ma boki długości 3.64 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Prostokąt ma boki długości

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a)` 

x - liczba cm, o jaką należy wydłużyć dłuższy bok prostokąta

 

Obliczmy obwód pierwszego prostokąta:

`2*5+2*8=10+16=26\ [cm]` 

 

Obliczmy obwód prostokąta po wydłużeniu dłuższego boku o x cm:

`2*5+2*(8+x)=10+16+2x=26+2x\ [cm]`  

 

Chcemy, aby nowy obwód był 2 razy większy od starego, czyli możemy zapisać równanie:

`26+2x=2*26` 

`26+2x=52` 

 

 

 

`b)` 

 

x - liczba cm, o jaką należy skrócić krótszy bok prostokąta

 

Pole na początku było równe: 

`5*8=40\ [cm^2]` 

 

Po skróceniu krótszego boku pole będzie równe: 

`(8-x)*5=40-5x\ [cm^2]` 

 

Chcemy, by pole zmniejszyło się o 5 centymetrów kwadratowych, czyli możemy zapisać równanie:

`40-5x=40-5` 

`40-5x=35`