Matematyka

Przedstaw w postaci iloczynu 4.49 gwiazdek na podstawie 72 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a) \ 5x^2-15x=ul(5x)*x+ul(5x)*(-3)=5x(x-3)`

`b)\ 3by-6b=ul(3b)*y+ul(3b)*(-2)=3b(y-2)`

`c)\ -8xy+8x=ul(8x)*(-y)+ul(8x)*1=8x(-y+1)`

`d)\ 10a^2-2ab=ul(2a)*5a+ul(2a)*(-b)=2a(5a-b)`

`e)\ xy-x^2y=ul(xy)*1+ul(xy)*(-x)=xy(1-x)`

`f)\ 6a-24b+30c=ul6*a+ul6*(-4b)+ul6*(5c)=6(a-4b+5c)`

`g)\ 12ab^2+16b^2=ul(4b^2)*3a+ul(4b^2)*4=4b^2(3a+4)`

`h)\ x^3-2x^2+x=ulx*x^2+ulx*(-2x)+ulx*1=x(x^2-2x+1)`

`i)\ 2xy+3x-x^2y=ulx*2y+ulx*3+ulx*(-xy)=x(2y+3-xy)`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

26-03-2017
Bardzo dziękuję 💖
user profile image
adam0010

06-03-2017
Dziękuję zadanie bardzo się przydało :)
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie