Matematyka

Przeczytaj ciekawostkę 4.38 gwiazdek na podstawie 16 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)` 

Wszystkie te ułamki są nieskracalne - mają w liczniku 1. 

Musimy więc sprawdzić, które z mianowników (liczby od 2 do 30) dzielą się wyłącznie przez 2 i 5 (nie mają innych dzielników pierwszych). Są to liczby 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25. 

Zatem ułamki, które mają skończone rozwinięcia dziesiętne to:

`1/2,\ \ 1/4,\ \ 1/5,\ \ 1/8,\ \ 1/10,\ \ 1/16,\ \ 1/20,\ \ 1/25` 

 

 

`b)` 

`56/350=(56:7)/(350:7)=` `8/50=16/100=0,16` 

Można także zauważyć, że `56/350=4/25` , mianownik to 25, nie dzieli się przez żadną liczbę pierwszą poza 5, więc rozwinięcie musi być skończone. 

 

  

`66/528=(66:3)/(528:3)=` `22/176=11/88=1/8=0,125` 

Można także zauważyć, że 8 nie dzieli się przez żadną liczbę pierwszą poza 2, wieć rozwinięcie musi być skończone.

 

 

 

`147/210=(147:7)/(210:7)=21/30=7/10=0,7` 

Można także zauważyć, że 810 nie dzieli się przez żadną liczbę pierwszą poza 2 i 5, wieć rozwinięcie musi być skończone.

 

 

 

`c)` 

Skracamy te ułamki, które da się skrócić

`32/28=8/7` 

`127/120`  

`17/24` 

`162/180=81/90=9/10=0,9`  

Mianowniki pierwszego, drugiego i trzeciego ułamka dzielą się odpowiednio przez 7, 3 i 3, więc te ułamki nie mogą mieć skończonych rozwinięć dziesiętnych. 

Mianownik ostatniego ułamka nie ma żadnego dzielnika pierwszego poza 2 i 5, więc jego rozwinięcie dziesiętne jest skończone

   

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie