Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Podręcznik, GWO)

Przekształć ilorazy na sumy 3.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Przekształć ilorazy na sumy

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)\ (-4x+8):4=-4x:4+8:4=-x+2`

`b)\ (5x+10y)/5=(5x+10y):5=5x:5+10y:5=x+2y`

`c)\ (6p^2-8pr):(-2)=6p^2:(-2)-8pr:(-2)=-3p^2+4pr`

`d)\ (3x-6xy+1)/(-3)=(3x-6xy+1):(-3)=3x:(-3)-6xy:(-3)+1:(-3)=`

` \ \ \ =-x+2xy-1/3`

`e)\ (x^2+x-1):(-1/6)=(x^2+x-1)*(-6)=x^2*(-6)+x*(-6)-1*(-6)=`

`\ \ \ =-6x^2-6x+6`

`f)\ (2,5x^2-0,5x+1)/5=(2,5x^2-0,5x+1):5=2,5x^2:5-0,5x:5+1:5=`

`\ \ \ =0,5x^2-0,1x+1/5=0,5x^2-0,1x+0,2`

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie