Matematyka

Na ilu rysunkach zacieniowano dokładnie połowę powierzchni prostokąta? 4.53 gwiazdek na podstawie 34 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Na ilu rysunkach zacieniowano dokładnie połowę powierzchni prostokąta?

6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

Na pierwszym rysunku zacieniowano mniej niż połowę, na drugim zacieniowano więcej niż połowę (zacieniowano trapez o dłuższej podstawie takiej jak bok prostokąta i pewnej krótszej podstawie oraz wysokości równej krótszemu boku prostokąta, to pole to więcej niż połowa pola prostokąta, gdyby zamalowano trójkąt o podstawie takiej jak jeden bok prostokąta i wysokości takiej jak drugi bok prostokąta, to mielibyśmy połowę pola)

Na trzecim rysunku zamalowano dwa trójkąty o takiej samej wysokości (równej krótszemu boku prostokąta) oraz podstawach, które w sumie dadzą dłuższy bok prostokąta. Zatem te trójkąty razem zajmują pole równe 1/2*wysokość*suma podstaw=1/2*krótszy bok prostokąta*dłuższy bok prostokąta=1/2*pole prostokąta. 

Podobnie w ostatnim przykładzie zamalowano trójkąt o podstawie równej krótszemu boku prostokąta i wysokości równej jego dłuższemu boku, więc pole trójkąta równe jest połowie pola prostokata. 

Prawidłowa jest odpowiedź B. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie