Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Podręcznik, GWO)

Odcinek o końcach A=(1,2) i B=(5, 2) jest podstawą trójkąta równoramiennego 4.0 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Odcinek o końcach A=(1,2) i B=(5, 2) jest podstawą trójkąta równoramiennego

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

Obliczmy długość odcinka AB (punkt A znajduje się 1 jednostkę w prawo, 2 jednostki w górę, punkt B znajduje się 5 jednostek w prawo, 2 jednoski w górę, więc odcinek AB jest odcinkiem poziomym)

`|AB|=5-1=4`

 

Oznaczmy przez h wysokość tego trójkąta. Korzystając z informacji o polu możemy zapisać: 

`1/2*4*h=8`

`2*h=8\ \ \ \ |:2`

`h=4`

 

Wysokość trójkąta równoramiennego opuszczona na podstawę dzieli podstawę na 2 równe części. 

Mamy dwie możliwości położenia punktu C, co obrazuje rysunek: 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie