Matematyka

Podaj współrzędne punktów oznaczonych literami 4.7 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Jednostkę obliczamy odejmując od większej zaznaczonej liczby liczbę mniejszą, a następnie dzieląc przez ilość jednostek, które znajdują się między tymi liczbami 

 

 

`a)`

`jednostka=(9-8):7=1:7=1/7`

`A=8+3*1/7=8 3/7`

`B=8-3*1/7=7 4/7`

 

 

`b)`

`jednostka=(4-3 1/2):2=1/2:2=1/4`

`C=4+2*1/4=4+1/2=4 1/2`

`D=3 1/2-1/4=3 2/4-1/4=3 1/4`

 

 

`c)`

`jednostka=(-5-(-6)):5=(-5+6):5=1:5=1/5`

`E=-6+1/5=-5 4/5`

`F=-5+4*1/5=-4 1/5`

 

 

`d)`

`jednostka=(7-6):10=1:10=1/10`

`G=6-3*1/10=5 7/10`

`H=6+3*1/10=6 3/10`

 

 

`e)`

`jednostka=(8,4-8,3):10=0,1:10=0,01`

`I=8,3+2*0,01=8,32`

`J=8,4-0,01=8,39`

 

 

`f)`

`jednostka=(5,22-5,21):10=0,01:10=0,001`

`K=5,21+4*0,001=5,214`

`L=5,22+2*0,001=5,222`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Zobacz także
Udostępnij zadanie