Matematyka

Matematyka z plusem 4. Liczby Naturalne. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Nie wykonując ... 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka

a)

63+15 < 63+25   ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 15 <25

63-35 >63-25 ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 35 > 25

b) 

78+49 >78+29 ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 49>29

78-19 >78-28 ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 19 < 29

c) 

71+7 <71+17 ponieważ  jest dodawanie i pierwsza liczba jest taka sama więć od drugiej liczby to zależy 7 < 17

71-7>71-17  ponieważ jest odejmowanie  i pierwsza liczba jest taka sama dlatego tam gdzie odejmujemy większą liczbę wynik będzie mniejszy 7 <17

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 4. Liczby Naturalne. Wersja A
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska , Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie