Matematyka

Matematyka z plusem 4. Liczby Naturalne. Wersja A (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Zapisz podane liczby... 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Zapisz podane liczby...

5
 Zadanie

6
 Zadanie
7
 Zadanie

2 600 000 - dwa miliony sześćset tysięcy 

6 300 208  - sześć milionów trzysta tysięcy dwieście osiem

30 060 000 -  trzydzieści milionów sześćdziesiąt tysięcy

540 000 201 - pięćset czterdzieści milionów dwieście jeden

2 890 000 000 - dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów

1 000 920 000 - jeden miliard dziewięćset dwadzieścia tysięcy

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 4. Liczby Naturalne. Wersja A
Autorzy: Małgorzata Dobrowolska , Stanisław Wojtan, Piotr Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie