Klasa
4 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka z plusem 4. Liczby Naturalne. Wersja A, Zeszyt ćwiczeń

Czek I - Bank Polski, wpisujemy:

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy

Komentarze

Avatar komentatora
Basia22 października 2018
dzieki!
0