Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Na podstawie informacji danych na rysunku oblicz 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Na podstawie informacji danych na rysunku oblicz

20
 Zadanie

  • `AC=AD=9cm`
  • `AD=sqrt3*AB `

`9cm=sqrt3*AB \ \ \ \ \ \ \ |:sqrt3`

`(9cm)/sqrt3*sqrt3/sqrt3=AB`

`AB=(9sqrt3cm)/3=3sqrt3cm`

`"Zatem AB"=3sqrt3\ "cm."`

  • `BC=AC-AB=9cm-3sqrt3cm`

`P=1/2*BC*AD=1/2*(9cm-3sqrt3cm)*9cm=9/2*(9-3sqrt3)cm^2=`

`=(81/2-18/2sqrt3)cm^2=(40 1/2-9sqrt3)cm^2`

  • `CD=9sqrt2 cm`

`BD=2*AB=2*3sqrt3cm=6sqrt3cm`

`L=CD+BC+BD=9sqrt2cm+9cm-3sqrt3cm+6sqrt3cm=(9sqrt2+9+3sqrt3)cm`

Odpowiedź:Pole trójkąta BCD wynosi (40 ½-9√3)cm² , a obwód (9√2+9+3√3)cm