Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz. a) 5^(-4)*16^(-1)-0,01^2 3.88 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz. a) 5^(-4)*16^(-1)-0,01^2

33
 Zadanie

34
 Zadanie

35
 Zadanie

`a) \ \5^(-4)+16^(-1)-0,01^2=1/5^4*1/16-(1/100)^2=1/625*1/16-1/10000=1/(625*16)-1/10000=`

`=1/10000-1/10000=0`

`b) \ \ (10^(-3)+10^(-1)+10)/((3^3)^3:3^(2^3))=` `(1/10^3+1/10+10)/(3^(3*3):3^8)=` `(1/1000+1/10+10)/(3^9:3^8)=(1/1000+100/1000+10000/1000)/(3^(9-8))=` ` `

`=(10101/1000)/3=10101/1000*1/3=10101/3000=3367/1000=3,367`

`c) \ \ (0,1^(-4)+0,1^(-2)+0,1^0)/((3^(-3)+3^(-3)+3^(-3))*[(1/6)^(-2)-(1/3)^(-2)])=` `((1/10)^(-4)+(1/10)^(-2)+(1/10)^0)/(3*3^(-3)*[6^2-3^2])=` `(10^4+10^2+1)/(3^1*3^(-3)*[36-9])=`

`=(10000+100+1)/(3^(1+(-3))*27)=10101/(3^(-2)*3^3)=10101/3^1=3367`