Matematyka

Do wykresu funkcji f(x) należy punkt P 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Do wykresu funkcji f(x) należy punkt P

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Aby obliczyć q, wystarczy podstawić pierwszą współrzędną punktu w miejsce x oraz drugą współrzędną punktu w miejsce f(x). 

 

`a)`

`4=-1/1+q\ \ \ |+1`

`q=5`

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wystarczy przesunąć hiperbolę y=-1/x o 5 jednostek w górę. 

`ZW_f\ =\ RR\\{5}`

 

 

`b)`

`-3 1/2=-1/2+q\ \ \ |+1/2`

`q=-3`

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wystarczy przesunąć hiperbolę y=-1/x o 3 jednostki w dół. 

 

`c)`

`-1=-1/(1/4)+q`

`-1=-4+q\ \ \ |+4`

`q=3`

 

Aby narysować wykres funkcji f(x) wystarczy przesunąć hiperbolę y=-1/x o 3 jednostki w górę.  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-09
Dzięki!
user profile image
Gość

0

2017-10-14
Dzięki!
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie