Matematyka

Zapisz w postaci sumy algebraicznej 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz w postaci sumy algebraicznej

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`a)\ (x+1)^2=x^2+2*x*1+1^2=x^2+2x+1`

`b)\ (x+2)^2=x^2+2*x*2+2^2=x^2+4x+4`

`c)\ (x+6)^2=x^2+2*x*6+6^2=x^2+12x+36`

`d)\ (x-1)^2=x^2-2*x*1+1^2=x^2-2x+1`

`e)\ (x-3)^2=x^2-2*x*3+3^2=x^2-6x+9`

`f)\ (x-5)^2=x^2-2*x*5+5^2=x^2-10x+25`

`g)\ (2x+1)^2=(2x)^2+2*2x*1+1^2=4x^2+4x+1`

`h)\ (3x+4)^2=(3x)^2+2*3x*4+4^2=9x^2+24x+16`

`i)\ (1/2x+2)^2=(1/2x)^2+2*1/2x*2+2^2=1/4x^2+2x+4`

`j)\ (4x-1)^2=(4x)^2-2*4x*1+1^2=16x^2-8x+1`

`k)\ (5x-2)^2=(5x)^2-2*5x*2+2^2=25x^2-20x+4`

`l)\ (2x-1/2)^2=(2x)^2-2*2x*1/2+(1/2)^2=4x^2-2x+1/4`

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie