Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Woda płynąca z kranów A, B i C może napełnić basen w ciągu 4 godzin 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Woda płynąca z kranów A, B i C może napełnić basen w ciągu 4 godzin

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

8
 Zadanie

9
 Zadanie
10
 Zadanie

`kran\ A:\ \ \ \ 1/10\ basen u\ //\ h`  

`kran\ B:\ \ \ \ 1/12\ basen u\ //\ h` 

`kran\ C:\ \ \ \ x\ basen u\ //\ h` 

`wszystkie\ krany:\ \ \ 1\ basen\ //\ 4\ h\ \ \ \ |:4`    

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 1/4\ basen u \ //\ h`   

 

 

Policzmy, jaką część basenu napełnia kran C w ciągu godziny: 

`1/10+1/12+x=1/4\ \ \ \ |*120` 

`12+10+120x=30` 

`22+120x=30\ \ \ \ |-22` 

`120x=8\ \ \ \ |:120` 

`x=8/120=2/30=1/15` 

 

 

Oznacza to, że w ciągu 1 godziny kran C napełni `1/15` basenu. 

Zatem cały basen zostałby napełniony w czasie y:

`1/15\ basen u\ \ \ -\ \ \ 1\ h` 

`1\ basen\ \ \ \ \ \ \ -\ \ \ \ y` 

 

`y=15*1\ h=15\ h` 

 

  

  

 

 

 

Odpowiedź:

Napełnianie basenu wodą płynącą tylko z kranu C trwałoby 15 godzin.