Matematyka

Oblicz. Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz. Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej

3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie
1
 Zadanie

2
 Zadanie

Postać wykładnicza została podkreślona jedną linią, a postać dziesiętna została podkreślona dwoma liniami 

 

`a)` 

`2\ 100\ 000\ 000:105\ 000=2\ 100\ 000:105=` 

`=210*10^4:105=(210:105)*10^4=` `ul(2*10^4)=ul(ul(20\ 000))` 

 

 

`b)` 

`243\ 000\ 000\ 000:2,7=` `2\ 430\ 000\ 000\ 000:27=` 

`=243*10^10:27=(243:27)*10^10=` `ul(9*10^10)=` 

`=ul(ul(90\ 000\ 000\ 000))` 

 

 

`c)` 

`51\ 000\ 000\ 000:0,017=51\ 000\ 000 \ 000\ 000:17=` 

`=51*10^12:17=(51:17)*10^12=ul(3*10^12)=` 

`=ul(ul(3\ 000\ 000\ 000\ 000))` 

 

 

`d)` 

`102 \ 400\ 000\ 000:0,64=10\ 240\ 000\ 000\ 000:64=` 

`=1024*10^10:64=` `(1024:64)*10^10=16*10^10=` 

`=ul(1,6*10^11)=ul(ul(160\ 000\ 000\ 000))` 

     

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
dzieki!!!!
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie