Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Przedstaw trójmian kwadratowy w postaci iloczynowej

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie

`a)\ Delta=5^2-4*2*(-3)=` `25+24=49` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt49=7` 

`\ \ \ x_1=(-5-7)/(2*2)=-12/4=-3` 

`\ \ \ x_2=(-5+7)/(2*2)=2/4=1/2` 

`\ \ \ ul(ul(y=2(x+1/3)(x-1/2)))` 

 

 

`b)\ Delta=(-7)^2-4*3*2=` `49-24=25` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt25=5` 

`\ \ \ x_1=(7-5)/(2*3)=2/6=1/3` 

`\ \ \ x_2=(7+5)/(2*3)=12/6=2` 

`\ \ \ ul(ul(y=3(x-1/3)(x-2)))` 

 

 

`c)\ Delta=5^2-4*(-1)*14=` `25+56=81` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt81=9` 

`\ \ \ x_1=(-5-9)/(2*(-1))=` `(-14)/(-2)=7` 

` \ \ \ x_2=(-5+9)/(2*(-1))=` `4/(-2)=-2` 

`\ \ \ ul(ul(y=-(x-7)(x+2)))` 

 

 

`d)\ Delta=(-1)^2-4*(-4)*3=` `1+48=49` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt49=7` 

`\ \ \ x_1=(1-7)/(2*(-4))=` `(-6)/(-8)=3/4` 

`\ \ \ x_2=(1+7)/(2*(-4))=` `8/(-8)=-1` 

`\ \ \ ul(ul(y=-4(x-3/4)(x+1)))` 

 

 

`e)\ Delta=11^2-4*12*2=` `121-96=25` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt25=5` 

`\ \ \ x_1=(-11-5)/(2*12)=` `-16/24=-2/3` 

`\ \ \ x_2=(-11+5)/(2*12)=` `-6/24=-1/4` 

`\ \ \ ul(ul(y=12(x+2/3)(x+1/4)))` 

 

 

 

`f)\ Delta=(-13)^2-4*6*5=` `169-120=49` 

`\ \ \ sqrtDelta=sqrt49=7` 

`\ \ \ x_1=(13-7)/(2*6)=` `6/12=1/2` 

`\ \ \ x_2=(13+7)/(2*6)=20/12=5/3=1 2/3`  

`\ \ \ ul(ul(y=6(x-1/2)(x-1 2/3)))`