Matematyka

MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy (Podręcznik, Nowa Era)

Przeczytaj podany w ramce przykład 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Przeczytaj podany w ramce przykład

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`a)\ a=2,\ \ b=-4,\ \ c=3` 

`\ \ \ x_w=-(-4)/(2*2)=` `4/4=1` 

`\ \ \ y_w=f(x_w)=f(1)=2*1^2-4*1+3=` 

`\ \ \ \ \ \ \ \ =2-4+3=1` 

`\ \ \ W=(1,\ 1)` 

 

 

 

`b)\ a=-1,\ \ b=-3,\ \ c=4`  

`\ \ \ x_w=-(-3)/(2*(-1))=` `-3/2=-1 1/2` 

`\ \ \ y_w=f(x_w)=f(-3/2)=` `-(-3/2)^2-3*(-3/2)+4=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =` `-9/4+9/2+4=` `-2 1/4+4 2/4+4=` `6 1/4` 

`\ \ \ W=(-1 1/2,\ 6 1/4)` 

 

 

 

`c)\ a=1/4,\ \ b=-1,\ \ c=10` 

`\ \ \ x_w=-(-1)/(2*1/4)=` `1/(1/2)=1:1/2=1*2/1=2` 

`\ \ \ y_w=f(x_w)=f(2)=1/4*2^2-2+10=` 

`\ \ \ \ \ \ \ =1-2+10=9` 

`\ \ \ W=(2,\ 9)`    

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie