Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a)`

Aby narysować wykres funkcji g, wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi OX. 

Aby narysować wykres funkcji h, wystarczy odbić wykres funkcji g symetrycznie względem osi OX. 

 

 

`b)`

Aby otrzymać wykres funkcji g wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 3 jednostki w dół wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji h wystarczy odbić wykres funkcji g symetrycznie względem osi OX. 

 

 

 

`c)`

Aby otrzymać wykres funkcji g, wystarczy przesunąć wykres funkcji f o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi OX. 

Aby otrzymać wykres funkcji h wystarczy przesunąć wykres funkcji g o 2 jednostki w górę wzdłuż osi OY. 

Aby otrzymać wykres funkcji k wystarczy odbić wykres funkcji h symetrycznie względem osi OX. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie