Matematyka

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=|2x| 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wartość bewzględna określa odległość od zera na osi liczbowej danej liczby. Liczbom nieujemnym przypisuje tą samą liczbę, a liczbą ujemnym przypisuje liczbę przeciwną:

`y=|x|={(x\ \ \ \ \ gdy\ \ \ x>=0), (-x\ \ \ gdy\ \ \ x<0):}`

 

 Funkcja f(x) przypisuje każdemu argumentowi wartość bezwględną z dwukrotności tej liczby, na przykład:

`f(-1)=|2*(-1)|=|-2|=2` 

`f(0)=|2*0|=|0|=0`  

`f(2)=|2*2|=|4|=4` 

 

`a)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 3 jednostki w prawo.

 

 

`b)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 2 jednostki w prawo. 

 

 

`c)`

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 2 jednostki w lewo. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-30
Dziękuję!
user profile image
Gość

0

2017-10-06
Dzięki za pomoc
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie