Matematyka

Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Naszkicuj wykres funkcji f(x)=|2x| 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wartość bewzględna określa odległość od zera na osi liczbowej danej liczby. Liczbom nieujemnym przypisuje tą samą liczbę, a liczbą ujemnym przypisuje liczbę przeciwną:

`y=|x|={(x\ \ \ \ \ gdy\ \ \ x>=0), (-x\ \ \ gdy\ \ \ x<0):}` 

 

 Funkcja f(x) przypisuje każdemu argumentowi wartość bezwględną z dwukrotności tej liczby, na przykład:

`f(-1)=|2*(-1)|=|-2|=2` 

`f(0)=|2*0|=|0|=0`  

`f(2)=|2*2|=|4|=4` 

 

`a)` 

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 3 jednostki w prawo.

 

 

`b)` 

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 2 jednostki w prawo. 

 

 

`c)` 

Wystarczy przesunąć wykres funkcji f(x)=|2x| o 2 jednostki w lewo.