Matematyka

Dany jest wykres funkcji f(x)=ax+b 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Dany jest wykres funkcji f(x)=ax+b

4
 Zadanie

`a)`

Funkcja jest malejąca, więc współczynnik a jest ujemny. 

Wykres funkcji przecina oś OY powyżej zera, więc współczynnik b jest dodatni. 

 

`b)`

Funkcja jest rosnąca, więc współczynnik a jest dodatni. 

Wykres funkcji przecina oś OY poniżej zera, więc współczynnik b jest ujemny. 

 

`c)`

Funkcja jest malejąca, więc współczynnik a jest ujemny. 

Wykres funkcji przecina oś OY poniżej zera, więc współczynnik b jest ujemny. 

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie