Matematyka

Z okazji 10. urodzin Kasi dziadkowie założyli lokatę 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Z okazji 10. urodzin Kasi dziadkowie założyli lokatę

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Od 10. urodzin do 18. urodzin minie 8 lat. 

Bank stosuje kapitalizację półroczną, co oznacza, że w każdym roku złożona kwota skapitalizuje się 2 razy, zatem w ciągu 8 lat nastąpi 16 kapitalizacji. 

Jeśli roczna stopa procentowa wynosi 4%, to możemy policzyć o ile będzie wzrastać złożona kwota w ciągu pół roku: 

`1/2*4%=2%` 

 

Mamy zatem kwotę 5000 zł, która procentuje o 2% w ciągu 16 okresów kapitalizacji. 

Policzmy, ile będzie na lokacie, gdy Kasia osiągnie wiek 18 lat: 

`5000*(1+2%)^16=` `5000*1,02^16~~5000*1,372786=6863,93`  

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2 Pazdro. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie