Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2012

Dany jest wektor AB=[7,-8] oraz punkt A (-2,5). 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Dany jest wektor AB=[7,-8] oraz punkt A (-2,5).

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

Znamy współrzędne wektora:

`vec|AB|=[x_2-x_1,y_2-y_1]`

`vec|AB|=[7,-8]`

`x_2-x_1=7`

`y_2-y_1=-8`

Znamy współrzędne punktu przyłożenia wektora:

`A(x_1,y_1)`

`A(-2,5)`

`x_1=-2`

`y_1=5`

 

Podstawiamy te współrzędne do zależności między współrzędnymi dwóch punktów:

`x_2-(-2)=7`        `=>`            `x_2=5`

`y_2-5=(-8)`        `=>`           `y_2=(-3)`

 

`B(x_2,y_2)= B(5,-3)`