Matematyka

Autorzy:Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda

Wydawnictwo:Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

Rok wydania:2012

Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AB|=10cm 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Dwa boki trójkąta ABC mają długość: |AB|=10cm

1
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

a)

`P=a*b*sinangleABC`

`21cm^2=1/2*10cm*7cm*sinangleABC`  

`21cm^2=35cm^2*sinangleABC`           `/:35cm^2`

`(21cm^2)/(35cm^2)=sinangleABC`

`sinangle=21/35=0,6`

`angle=ul(ul(37^o)`

b)

Pole trójkąta można również obliczyć przyjmując za podstawe bok AB i wysokość h1 lub przyjmując za podstawe bok BC i wysokość h2. Dzięki temu, że znamy pole, możemy jego wartość podstawić do wzoru i obliczyć długość każdej z wysokości. 

`P=1/2*|AB|*h_1`

`21cm^2=1/2*10cm*h_1`

`21cm^2=5cm*h_1`        `/:5cm`

`h_1=21/5cm=ul(ul(4 1/5 cm)`

 

 

`P=1/2*|BC|*h_2`

`21cm^2=1/2*7cm*h_2`

`21cm^2=3,5cm*h_2`             `/:3,5cm`

`h_2=ul(ul(6 cm)`