Matematyka

Wyznacz, korzystając z definicji 1., wartości 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wyznacz, korzystając z definicji 1., wartości

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Niech kąt 150° będzie w położeniu standardowym. Na drugim ramieniu kąta wybieramy punkt P tak, aby jego pierwsza współrzędna była równa -1.

Szukamy drugiej współrzędnej punktu P. Rozważmy trójkąt prostokątny AOP.

Można zauważyć że:

 

 

Druga współrzędna będzie równa długości boku AP. Ułóżmy zależność trygonometryczną pozwalająco obliczyć długoś tego boku:

   

  

Punkt P ma więc współrzędne:

 

Mając obie współrzędne tego punktu obliczamy wartości funkcji trygonometrycznych z definicji 1:

 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab i Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
ISBN: 9788375940862
Autor rozwiązania
user profile

Monika

22865

Nauczyciel

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kwadrat

W kwadracie: 

 • wszystkie boki mają jednakową długość

 • wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi (mają miary wynoszące 90°)

 • przekątne mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe

Wzór na pole kwadratu

`P=a*a=a^2` 

`a`  - długość boku kwadratu


Uwaga!

Każdy kwadrat jest prostokątem.

Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom