Matematyka

Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie kostką

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"I."`

`"Na kostce znajdują się trzy dwójki i trzy jedynki. Możemy uzyskać następujące pary:"`

`1+1=2`

`1+2=3`

`2+2=4`

 

`"II."`

`"Na kostce znajdują się trzy trójki, dwie dwójki i jedna jedynka. Możemy uzyskać następujące pary:"`  

`1+1=2`

`1+2=3`

`1+3=4`

`2+2=4`

`2+3=5`

`3+3=6`

 

`"III."`

`"Na kostce znajdują się trzy jedynki, dwie trójki i jedna czwórka. Możemy uzyskać następujące pary:" `

`1+1=2`

`1+3=4`

`1+4=5`

`3+4=7`

`3+3=6`

`4+4=8`

 

`"Numer kostki"` `"I"` `"II"` `"III"`
`"Możliwe wyniki doświadczenia"` `2, 3, 4` `2, 3, 4, 5, 6` `2, 4, 5, 6, 7, 8`
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń cz. 2
Autorzy: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie