Matematyka

Autorzy:Opracowanie zbiorowe

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Oblicz obwód narysowanej figury 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz obwód narysowanej figury

1
 Zadanie

`a)\ |AB|=4` 

`\ \ \ |BC|=4sqrt2`  `"("4\ "przekątne małej krateczki)"`

`\ \ \ |CA|=4` 

` \ \ \ obw=|AB|+|BC|+|CA|` 

`\ \ \ obw=4+4sqrt2+4` 

`\ \ \ obw=8+4sqrt2` 

 

`b)\ |AB|=sqrt((-5-0)^2+(0-(-3))^2)=` 

`\ \ \ =sqrt((-5)^2+3^2)=` `sqrt(25+9)=sqrt34` 

`\ \ \ |BC|=sqrt((5-0)^2+(0-(-3))^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(5^2+3^2)=sqrt(25+9)=sqrt34` 

`\ \ \ |CD|=sqrt((5-0)^2+(0-3)^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(5^2+(-3)^2)=sqrt(25+9)=sqrt34` 

`\ \ \ |DA|=sqrt((0-(-5))^2+(3-0)^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(5^2+3^2)=sqrt34` 

`\ \ \ obw=|AB|+|BC|+|CD|+|DA|` 

`\ \ \ obw=sqrt34+sqrt34+sqrt34+sqrt34` 

`\ \ \ obw=4sqrt34` 

 

 

`c)\ |AB|=sqrt((3-(-5))^2+(6-0)^2)=` 

`\ \ \ =sqrt((3+5)^2+6^2)=` `sqrt(8^2+6^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(64+36)=sqrt100=10` 

`\ \ \ |BC|=sqrt((1-(-5))^2+(0-(-2,5))^2)=` 

`\ \ \ =sqrt((1+5)^2+(0+2,5)^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(6^2+(2,5)^2)=` `sqrt(36+6,25)=` 

`\ \ \ =sqrt(42,25)=sqrt(42 1/4)=sqrt(169/4)=13/2=6 1/2` 

`\ \ \ |CD|=sqrt((3-1)^2+(-1-(-2,5))^2)=` 

`\ \ \ =sqrt(2^2+(1,5)^2)=` `sqrt(4+2,25)=sqrt(6,25)=2,5` 

`\ \ \ |DA|=6-(-1)=6+1=7` 

`\ \ \ obw=|AB|+|BC|+|CD|+|DA|` 

`\ \ \ obw=10+6 1/2+2,5+7=` `10+9+7=26`