Matematyka

Policzmy to razem 3 (Podręcznik, Nowa Era)

Wskaż nierówność prawdziwą. A. sin45°>cos45° 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Wskaż nierówność prawdziwą. A. sin45°>cos45°

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie

Sprawdzamy kolejno podpunkty

a)

`sin45^o=sqrt2/2`

`cos45^o=sqrt2/2`

`sin45^o = cos45^o`

Nierówność fałszywa.

b)

`cos60^o=1/2`

`tg60^o=sqrt3~~1,71`

`cos60^0<tg60^o`

Nierówność fałszywa.

 

c)

`tg30^o=sqrt3/3~~(1,7)/3=0,577`

`sin30^o=1/2=0,5`

`tg30^o>sin30^o`

Nierówność fałszywa

 

d)

`sin45^o=sqrt2/2=(1,41)/2=0,707`

`tg45^o=1`

`ul(ul(sin45^o<tg45^o))`

Nierówność prawdziwa.

Odpowiedź:

Odpowiedź D. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 3
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6835

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie