Matematyka

Dana jest funkcja f(x). Określ miejsce zerowe tej funkcji 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Dana jest funkcja f(x). Określ miejsce zerowe tej funkcji

11
 Zadanie

12
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`a)`

Miejsce zerowe to taki argument x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. 

`f(x)=0`

`(2,6*10^8)*x-5,6*10^8=0\ \ \ \ \ |+5,6*10^8`

`(2,6*10^8)*x=5,6*10^8\ \ \ \ \ |:10^8`

`2,6*x=5,6\ \ \ |:2,6`

`x=5,6:2,6=56:26=56/26=28/13`

 

 

 

`b)`

Znamy już miejsce zerowe, jest to argument, dla którego funkcja przyjmuje wartość zero, więc punkt przecięcia wykresu funkcji f(x) z osią OX jest równy:

`A=(28/13,\ 0)`

 

Teraz obliczmy jeszcze, jaką wartość przyjmuje funkcja dla argumentu 0, czyli jaka jest druga współrzędna punktu przecięcia wykresu z osią OY.

`f(0)=(2,6*10^8)*0-5,6*10^8=-5,6*10^8`

 

Zatem punkt przecięcia wykresu funkcji f(x) z osią OY ma współrzędne:

`B=(0,\ -5,6*10^8)`

 

 

`c)`

`f(x)>0`

`(2,6*10^8)*x-5,6*10^8>0`

`2,6*10^8*x>5,6*10^8\ \ \ |:10^8`

`2,6*x>5,6\ \ \ |:2,6`

`x>56/26`

`x>28/13\ \ \ -\ \ \ "dla takich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie"`

 

`x<28/13\ \ \ -\ \ \ "dla takich argumentów funkcja przyjmuje wartości ujemne"`

   

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie