Matematyka

Policzmy to razem 2 (Podręcznik, Nowa Era)

Sklep ogrodniczy sprzedaje sadzonki ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Za pierwsze drzewko zapłacimy 25 zł. 

Za dwa drzewka należy zapłacić 50 zł, czyli 25 zł za każde (o 25 zł więcej niż za jedno drzewko). 

Za trzy drzewka należy zapłacić 75 zł, czyli 25 zł za każde (o 25 zł więcej niż za dwa drzewka).

Za cztery drzewka należy zapłacić 100 zł, czyli 25 zł za każde (o 25 zł więcej niż za trzy drzewka).


Każde kolejne drzewko kosztuje o 20% mniej niż 25 zł.
Obliczamy ile kosztuje każde kolejne drzewko.
`25-20%*25=25-0,2*25=25-5=20` 

Za każde kolejne drzewko należy zapłacić 20 zł.  


Za pięć drzewek zapłacimy 120 zł (tyle co za cztery drzewka plus 20 zł za piąte drzewko, czyli o 20 zł więcej niż za cztery drzewka). 

Za sześć drzewek zapłacimy 140 zł (tyle co pięć drzewek plus 20 zł za szóste drzewko, czyli o 20 zł więcej niż za pięć dzrewek). 

Za siedem drzewek zapłacimy 160 zł (tyle co za sześć drzewek plus 20 zł za siódme drzewko, czyli o 20 zł więcej niż za sześć drzewek). 


Tabela ma postać:

Liczba sadzonek

`1` `2` `3` `4` `5` `6` `7` `8` `9` `10`

Koszt sadzonek

`25` `50` `75` `100` `120` `140` `160` `180` `200` `220` 

 

Wykres ma postać:

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie