Matematyka

Diagram przedstawia ilości zebranych zużytych baterii w pewnej akcji ekologicznej 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Diagram przedstawia ilości zebranych zużytych baterii w pewnej akcji ekologicznej

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`"Policzmy najpierw, ile zużytych baterii zebrano ogółem:" `

`2,5+3,7+6,5+3,4+4,9+5,2=26,2` 

 

`"a)"\ (2,5+6,5+4,9)/(26,2)=` `(13,9)/(26,2)=139/262~~0,53=53%`  `"- taką część baterii zebrały dziewczęta"`

`\ \ \ 100%-53%=47%`  `"- taką część baterii zebrali chłopcy"`

 

`"Policzmy jeszcze, jakim kątom środkowym odpowiadają te procenty:"`

`53%*360^o=0,53*360^o=190,8^o` 

`47%*360^o=0,47*360^o=169,2^o` 

 

  

 

 

`"b)"\ (2,5+3,7)/(26,2)=(6,2)/(26,2)=62/262=~~0,23=23%`  

`\ \ \ (6,5+3,4)/(26,2)=(9,9)/(26,2)=99/262~~0,38=38%` 

`\ \ \ (4,9+5,2)/(26,2)=(10,1)/(26,2)=101/262~~0,39=39%` 

 

`"Policzmy jeszcze, jakim kątom środkowym odpowiadają te procenty:"`  

`23%*360^o=0,23*360^o=82,8^o` 

`38%*360^o=0,38*360^o=136,8^o` 

`39%*360^o=0,39*360^o=140,4^o` 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 2
Autorzy: Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie