Matematyka

Autorzy:Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Na rysunku obok przedstawiono wykres zależności ... 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 2 Klasa
  3. Matematyka

Na rysunku obok przedstawiono wykres zależności ...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

a) Jedna krateczka na osi poziomej odpowiada 10 sekundom. Ruch trwał więc 40 sekund. 


b) Jedna krateczka na osi pionowej odpowiada 10 m. Droga pokonana przez obiekt wynosi więc 60 metrów. 


c) Obiekt przebył drogę długości 30 m w 20 sekund. 
Znajdujemy na wykresie punkt odpowiadający odległości 30 m i odczytujemy z osi poziomej jakiej wartości czasu on odpowiada. 


d) Prędkość to iloraz drogi i czasu.
Prędkość obiektu wynosiła:
`v=(60 \ "m")/(40 \ "s")=6/4 \ "m"/"s"=3/2 \ "m"/"s"=1,5 \ "m"/"s"

Prędkość obiektu wynosiła 1,5 m/s.


e) Ruch obiektu jest ruchem jednostajnym, czyli obiekt porusza się cały czas z taką samą prędkością równą 1,5 m/s. 

Wykres to: