Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Sprawdź sam siebie 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Sprawdź sam siebie

Sprawdź sam siebie
 Zadanie

A. III. 

`3/1.5=2`

`6/3=2`

`8/4=2`

 

B. IV:

Kąty muszą mieć taką samą miarę `(70^o)` .

Stosunke boków:

`6/4=1.5`

`7.5/5=1.5`

 

C. II

Jeśli miary dwóch kątów wynoszą `40^o` oraz `60^o` to miara trzeciego musi wynosić `80^o` .

Jeśli miary dwóch kątów wynoszą `60^o` oraz `80^o` to miara trzeciego ma miarę `40^o`

Okazuje się że te trójkąty mają wszystkie trzy kąty parami równe.

 

D. `k=6/3=2` 

 

`x=7/2=3.5`

`y=2*2=4`

 

E. k=7.2/3=2.4

`x/8.25=2.4`

`x=19.8`

 

F. 

 

`|AD|=4`

`|BC|=12` 

 

Trójkąty podobne:

ABD i ABC, skala k=1

ASD i CSB, k=1

ACD i BCD, k=1

ABS i CDS, k=3

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie