Matematyka

Matematyka 2001 (Podręcznik, WSiP)

Oto tabele przedstawiające rezultaty, jakie uzyskali dwaj gracze 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka

Oto tabele przedstawiające rezultaty, jakie uzyskali dwaj gracze

Rzuty
 Zadanie

`Adrian` 


 
Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `2` `0` `1+3`  `0` `1+1`  `2` `0` `0` `0` `1+1+2`     `3` `0` `1` `0` `0` `1` `1` 

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(3*4+5*2+6*2+12*4+15*3+18+30+36)/20=` 

`=(12+10+12+48+45+18+30+36)/20=` 

`=211/20=10 11/20=10,55` 

 

Moda to 3 i 12 (te iloczyny występują po 4 razy)

 

Mediana to `(6+12)/2=18/2=9` 

 

 

 

`Kamil` 

 
Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `0` `2` `0` `0` `1` `1+3`  `2` `0` `0` `1+1+1`  `1` `0` `0` `2+3`  `0` `1+1`  `0`

 

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(2*2+5+6*4+8*2+12*3+15+20*5+30*2)/20=` 

`=(4+5+24+16+36+15+100+60)/20=` 

`=260/20=13` 

 

Moda to 20. 

Mediana to 12. 

 

 

 

`razem` 

Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `2` `2` `4` `0` `3` `6` `2` `0` `0` `7` `4` `0` `1` `5` `0` `3` `1`

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(1*2+2*2+3*4+5*3+6*6+8*2+12*7+15*4+18+20*5+30*3+36)/(2*20)=` 

`=(2+4+12+15+36+16+84+60+18+100+90+36)/40=` 

`=473/40=11,825` 

 

Moda to 12. 

Mediana to 12. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie