Matematyka

Autorzy:Praca zbiorowa

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Oto tabele przedstawiające rezultaty, jakie uzyskali dwaj gracze 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 3 Klasa
  3. Matematyka

Oto tabele przedstawiające rezultaty, jakie uzyskali dwaj gracze

Rzuty
 Zadanie

`Adrian` 


 
Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `2` `0` `1+3`  `0` `1+1`  `2` `0` `0` `0` `1+1+2`     `3` `0` `1` `0` `0` `1` `1` 

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(3*4+5*2+6*2+12*4+15*3+18+30+36)/20=` 

`=(12+10+12+48+45+18+30+36)/20=` 

`=211/20=10 11/20=10,55` 

 

Moda to 3 i 12 (te iloczyny występują po 4 razy)

 

Mediana to `(6+12)/2=18/2=9` 

 

 

 

`Kamil` 

 
Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `0` `2` `0` `0` `1` `1+3`  `2` `0` `0` `1+1+1`  `1` `0` `0` `2+3`  `0` `1+1`  `0`

 

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(2*2+5+6*4+8*2+12*3+15+20*5+30*2)/20=` 

`=(4+5+24+16+36+15+100+60)/20=` 

`=260/20=13` 

 

Moda to 20. 

Mediana to 12. 

 

 

 

`razem` 

Iloczyny `1` `2` `3` `4` `5` `6` `8` `9` `10` `12` `15` `16` `18` `20` `24` `30` `36`
Częstość `2` `2` `4` `0` `3` `6` `2` `0` `0` `7` `4` `0` `1` `5` `0` `3` `1`

Obliczamy średnią arytmetyczną: 

`(1*2+2*2+3*4+5*3+6*6+8*2+12*7+15*4+18+20*5+30*3+36)/(2*20)=` 

`=(2+4+12+15+36+16+84+60+18+100+90+36)/40=` 

`=473/40=11,825` 

 

Moda to 12. 

Mediana to 12.