Matematyka

W trójkącie prostokątnym... 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 3 Klasa
 3. Matematyka


Wiemy, że kąty fioletowy są proste (bo wysokość przecina bok pod kątem prostym), oraz, że po dodaniu kątów czerwonego i zielonego również otrzymamy kąt prosty.   Jak łatwo zauważyć z rysunku trójkąty ABC, ACD oraz CDB mają takie same miary kątów więc są podobne.   `|AB|=13` `|BC|=12` `|AC|=5`     Policzby pole trójkąta ABC na dwa sposoby:   Pole jest równe połowie iloczynu boku oraz wysokości opuszczonej na ten bok:
`P=1/2*|AC|*|CB|=1/2*5*12=30`       `P=1/2*|AB|*|CD|` `30=1/2*13*|CD|` `30=6.5*|CD|` `|CD|=30/6.5=4 8/13`     Teraz zastosujmy twierdzenie Pitagorasa (pamiętając, że fioletowy kąt jest prosty):   `|BC|^2=|CD|^2+|DB|^2` `12^2=(4 8/13)^2+|DB|^2` `144=(60/13)^2+|DB|^2` `144=3600/169+|DB|^2` `144=21 51/169+|DB|^2` `|DB|^2=122 118/169` `|DB|=sqrt(122 118/169)`  `|DB|=sqrt{{122*169+118}/169}`  `|DB|=sqrt{{20736}/169}` `|DB|=144/13` `|DB|=11 1/13`     `|AD|=|AB|-|DB|` `|AD|=13-11 1/13=1 12/13`      Trójkąt ADC ma boki długości: `|AD|=1 12/13` `|CD|=4 8/13` `|AC|=5`   Trójkąt BCD ma boki długości: `|BC|=12` `|CD|=4 8/13` `|DB|=11 1/13` 
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2001
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Zobacz także
Udostępnij zadanie