Matematyka

Policzmy to razem 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Czy pies, który biegnie z prędkością 2,5 m/s 4.14 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)`

Prędkość 2,5 m/s oznacza, że w ciągu 1 sekundy pies pokonuje 2,5 m. Obliczmy zatem, jaką odległość pokona w czasie 6 sekund: 

`6*2,5=6*2+6*0,5=12+3=15\ m>14 \ m`

ODP: Ten pies pokona odległość od drzwi do furtki w ciągu 6 sekund. 

 

`b)`

`2*1,45+3*0,45<2*1,50+3*0,5=3+1,50=4,50<5`

ODP: 5 zł wystarczy, aby kupić 2 zeszyty i 3 długopisy.

 

`c)`

`4\ mi n=4/60\ h=1/15\ h`

Obliczamy prędkość, dzieląc przejechany dystans przez czas: 

`(10\ km)/(1/15\ h)=10/(1/15)\ (km)/h=10:1/15\ (km)/h=10*15\ (km)/h=150\ (km)/h`

ODP: Prędkość tego samochodu była większa niż 120 km/h. 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie