Matematyka

Wyznacz miary kątów wewnętrznych 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)`

Obliczmy miarę kąta AOC:

`|angleAOC|=360^o-(78^o +166^o)=360^o-244^o=116^o`

Odcinki OA, OB, OC to promienie okręgu, więc mają jednakową długość. Wnioskujemy więc, że trójkąty AOB, BOC, COA są równoramienne, a w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają jednakową miarę. 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, możemy obliczyć miary kątów przy podstawie w tych trójkątach.

`|angleOAB|=|angleOBA|=(180^o-166^o):2=14^o:2=7^o`

`|angleOBC|=|angleOCB|=(180^o-78^o):2=102^o:2=51^o`

`|angleOAC|=|angleOCA|=(180^o-116^o):2=64^o:2=32^o`

 

 

Wyznaczamy miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC:

`|angleA|=32^o +7^o=39^o`

`|angleB|=7^o +51^o=58^o`

`|angleC|=32^o +51^o=83^o`

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

 

 

 

`b)`

Kąt ACB to kąt wpisany oparty na półkolu, jest więc kątem prostym. Miarę kąta przy wierzchołku B wyznaczymy korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. 

`|angleA|=28^o`

`|angleC|=90^o`

`|angleB|=180^o-90^o-28^o=62^o`

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

 

 

`c)`

Odcinki OA, OB, OC to promienie okręgu, więc mają jednakową długość. Wnioskujemy więc, że trójkąty AOB, BOC, COA są równoramienne, a w trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie mają jednakową miarę. 

`|angleOAB|=|angleOBA|=45^o`

`|angleOCA|=|angleOAC|=31^o`

 

 

Korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, możemy obliczyć kolejne miary kątów:

`|angleAOC|=180^o-2*31^o=180^o-62^o=118^o`

`|angleAOB|=180^o-2*45^o=180^o-90^o=90^o`

 

Znając miary kątów AOC i AOB możemy obliczyć miarę kąta BOC:

`|angleBOC|=360^o-118^o-90^o=242^o-90^o=152^o`

 

Jak zauważyliśmy wcześniej, trójkąt BOC jest równoramienny, więc obliczamy miarę kątów przy podstawie w tym trójkącie:

`|angleOBC|=|angleOCB|=(180^o-152^o):2=28^o:2=14^o`

 

 

 

Wyznaczamy miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC:

`|angleA|=|angleOAC|+|angleOAB|=31^o +45^o=76^o`

`|angleB|=|angleOBA|+|angleOBC|=45^o +14^o=59^o`

`|angleC|=|angleOCB|+|angleOCA|=14^ o +31^o=45^o`

 

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

 

 

`d)`

Odcinki OA i OC to promienie okręgu, więc mają jednakową długość, co oznacza, że trójkąt OCA jest równoramienny. Kąty OCA i OAC mają więc jednakową miarę (są kątami przy podstawie w trójkącie równoramiennym). 

`|angleOCA|=|angleOAC|=(180^o-162^o):2=18^o:2=9^o`

 

Odcinek CB jest średnicą okręgu, więc kąt COB jest kątem półpełnym (ma miarę 180 stopni). Obliczamy miarę kąta AOB:

`|angleAOB|=180^o-162^o=18^o`

 

Odcinki OB i OA to promienie okręgu, więc trójkąt OAB jest równoramienny. Obliczamy miary kątów przy podstawie w tym trójkącie: 

`|angleOAB|=|angleOBA|=(180^o-18^o):2=162^o :2=81^o`

 

Wyznaczamy miary kątów wewnętrznych trójkąta ABC:

`|angleA|=|angleOAC|+|angleOAB|=9^o +81^o=90^o `

`|angleB|=|angleOBA|=81^o`

`|angleC|=|angleOCA|=9^o`

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie