Matematyka

Policzmy to razem 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Narysuj w zeszycie 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Mamy wzór na długość okręgu o promieniu r, wyznaczmy z niego r:

`L=2pir\ \ \ \ |:2pi`

`L/(2pi)=r`

`r=L/(2pi)`

Korzystając z wyprowadzonego wzoru możemy łatwo obliczyć, jaką długość mają promienie kolejnych okręgów. 

`a)\ r=(10\ cm)/(2pi)=5/(pi)\ cm~~5/(3,14)\ cm=500/314\ cm=1,59...\ cm~~1,6\ cm`

`b)\ r=(20\ cm)/(2pi)=10/(pi)\ cm~~10/(3,14)\ cm=1000/314\ cm=3,18...\ cm~~3,2\ cm`

`c)\ r=(30\ cm)/(2pi)=15/(pi)\ cm~~15/(3,14)\ cm=1500/314\ cm=4,77...\ cm~~4,8\ cm`

 

Należy narysować okręgi o promieniach 1,6 cm, 3,2 cm oraz 4,8 cm. Aby łatwo było odczytać długość odcinków, zadanie rozwiązujemy na papierze w kratkę - dwie kratki mają długość 1 cm.

 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie