Matematyka

Uzupełnij tabelę tak, aby wielkości x i y były wprost proporcjonalne. 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Uzupełnij tabelę tak, aby wielkości x i y były wprost proporcjonalne.

16
 Zadanie

17
 Zadanie

18
 Zadanie
19
 Zadanie
20
 Zadanie
21
 Zadanie

Wielkości x i y są wprost proporcjonalne, jeśli iloraz x przez y jest stały. 

 

`a)` 

`5/20=7/y` 

`5y=7*20` 

`y=(7*strike20^4)/strike5^1=28` 

 

`5/20=x/60` 

`5*60=20x` 

`x=(5*strike60^3)/strike20^1=` `15` 

 

`5/20=60/y` 

`5y=60*20` 

`y=(60*strike20^4)/strike5^1=240` 

 

`5/20=x/250` 

`5*250=20x` 

`x=(5*250)/20=``(5*25)/2=` `125/2=62,5` 

 

 

 

`x`  `5`  `7`  `15`  `60`  `62,5` 
`y` 

`20` 

`28`  `60`  `240`  `250` 

 

 

`b)` 

`12/8=3/2` 

 

`9/y=3/2` 

`2*9=3y` 

`y=(2*strike9^3)/strike3^1=6` 

 

`x/6=3/2` 

`2x=3*6` 

`x=(3*strike6^3)/strike2^1=9` 

 

`21/y=3/2` 

`3y=2*21` 

`y=(2*strike21^7)/strike3^1=14` 

 

`x/10=3/2` 

`2x=3*10` 

`x=30/2=15` 

 

`x`  `9`  `9`  `12`  `21`  `15` 

`y` 

`6`  `6`  `8`  `14`  `10` 

 

 

`c)` 

`70/7=10/1` 

Liczba na dole jest 10 razy mniejsza od tej na górze. 

 

 

`x`  `5`  `20`  `22`  `40`  `65`  `70` 
`y`  `1/2`  `2`  `2,2`  `4`  `6,5`  `7` 

 

      

   

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-07
Dzięki za pomoc!
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Zobacz także
Udostępnij zadanie