Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Policzmy to razem 1, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

500 g - masa roztworu

2% - stężenie roztworu

  - masa soli w roztworze

 

Załóżmy, że dosypujemy 20 g soli, wtedy masa soli wynosi 10g+20g=30g, a masa roztworu wynosi 500g+20g=520g. 

W drugiej sytuacji dosypmy 40 g soli, wtedy masa soli wynosi 10 g+40g=50g, a masa roztworu wynosi 500g+40g=540g

 

a)

Obliczamy stosunek masy roztworu do masy dosypanej soli w obu przypadkach:

  

Komentarze