Matematyka

Wykonaj mnożenie 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

`a)\ (6x+2)(3x+4)=` `6x(3x+4)+2(3x+4)=` 

`\ \ \ =18x^2+24x+6x+8=`  `18x^2+30x+8` 

`b)\ (x+9)(5x-3)=` `x(5x-3)+9(5x-3)=` 

`\ \ \ =5x^2-3x+45x-27=`   `5x^2+42x-27` 

`c)\ (1/2x-3)(4x+8)=` `1/2x(4x+8)-3(4x+8)=` 

`\ \ \ =2x^2+4x-12x-24=` `2x^2-8x-24` 

`d)\ (0,2x+3y)(5x-2y)=` `0,2x(5x-2y)+3y(5x-2y)=` 

`\ \ \ =x^2-0,4xy+15xy-6y^2=` `x^2+14,6xy-6y^2` 

`e)\ (100x-200y)(0,3x^2-0,7y^2)=``100x(0,3x^2-0,7y^2)-200y(0,3x^2-0,7y^2)=` 

`\ \ \ =30x^3-70xy^2-60x^2y+140y^3` 

`f)\ (1/5x^2+1/6y)(1/8x-1/12y)=` `1/5x^2(1/8x-1/12y)+1/6y(1/8x-1/12y)=` 

`\ \ \ =1/40x^3-1/60x^2y+1/48xy-1/72y^2` 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie