Matematyka

Które wyrażenie przyjmuje większą wartość dla x=-4? 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Które wyrażenie przyjmuje większą wartość dla x=-4?

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

6
 Zadanie

`a)\ 9+3x=9+3*(-4)=9-12=-3` 

`\ \ \ 3+9x=3+9*(-4)=3+(-36)=-33` 
`\ \ \ odp:\ 9+3x` 

 

 

`b)\ 7x-2=7*(-4)-2=-28-2=-30` 

`\ \ \ 4x-14=4*(-4)-14=-16-14=-30`  

`\ \ \ odp.\ oba`    

 

 

`c)\ (1-x)/(1+x)=(1-(-4))/(1+(-4))=` `(1+4)/(-3)=5/(-3)=-5/3`  

`\ \ \ (x+1)/(x-1)=(-4+1)/(-4-1)=(-3)/(-5)=3/5` 

`\ \ \ odp.\ (x+1)/(x-1)` 

 

 

`d)\ 8-2x^2=8-2*(-4)^2=8-2*(-4)*(-4)=` `8-2*16=8-32=-24` 

`\ \ \ 2-8x^2=2-8*(-4)^2=2-8*16=2-128=-126` 

`\ \ \ odp.\ 8-2x^2` 

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Zobacz także
Udostępnij zadanie