Matematyka

Autorzy:Janowicz Jerzy

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Karawana wychodząca z oazy O chce dotrzeć do traktu AB 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Karawana wychodząca z oazy O chce dotrzeć do traktu AB

12
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`Droga\ OA`

`V=2,5\ (km)/h`

`s=5\ km`

W czasie 1 godziny karawana pokona 2,5 km, aby obliczyć, w jakim czasie pokona 5 km, wystarczy podzielić: 

`t=5:2,5\ h=50:25\ h=2\ h`

 

 

`Droga\ OB`

`V=5\ (km)/h`

`s=12\ km`

`t=12:5\ h=12/5\ h=2 2/5\ h=2,4\ h`

 

`Droga\ trzecia`

`V=2\ (km)/h`

`s=?`

Nie znamy długości tej drogi, ale zwróć uwagę, że jest to wysokość trójkąta prostokątnego OAB. Obliczmy pole trójkąta na dwa sposoby (s to wysokość trójkąta):

`5*12*1/2=13*s*1/2`

`5*12=13*s`

`s=(5*12)/13=60/13\ km`

 

Teraz możemy obliczyć, jak długo pójdzie karawana tą drogą: 

`t=60/13:2\ h=60/13*1/2\ h=60/26\ h=2 8/26\ h=2 4/13\ h`

Odpowiedź:

Karawana powinna wybrać drogę na wschód (drogę OA).