Matematyka

Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Na pułkach w sklepie stoi 88 puszek: z groszkiem, z kukurydzą i z fasolą. 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Na pułkach w sklepie stoi 88 puszek: z groszkiem, z kukurydzą i z fasolą.

19
 Zadanie

a)
x - liczba puszek z groszkiem
x/2 - liczba puszek w kukurydzą (bo jest ich dwa razy mniej niż z groszkiem)
1/3x - liczba puszek z fasolą (bo jest och o 2/3 mniej niż z groszkiem [x-2/3x=1/3x])
88 - liczba wszystkich puszek


Równanie opisujące liczbę puszek to:
`x+x/2+1/3x=88` 

`x+3/6x+2/6x=88` 

`1 5/6x=88` 

`11/6x=88 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |*6/11` 
`x=strike88^8*6/strike11^1` 
`x=48` 

 

Puszki z groszkiem:
`x=48` 

Puszki z kukurydzą:
`x/2=48/2=24` 

Puszki z fasolą:
`1/3x=1/3*48=16` Odpowiedź: 
Na półce jest 48 puszek z groszkiem, 24 puszki z kukurydzą i 16 puszek z fasolą. 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b)

y -cena jednej puszki z kukurydzą (w zł)
y-0,9 - cena jednej puszki z groszkiem (w zł) [bo jest o 0,90 zł tańsze od puszki z kukurydzą]
(y+y-0,9):2 - cena jednej puszki z fasolą (w zł) [bo dwie puszki kosztują tyle co puszka kukurydze i groszku razem, więc jedna kosztuje dwa razy mniej]
196 - wartość wszystkich puszek będących na półkach (w zł)

Równanie opisujące wartość puszek to:
`24*y+48*(y-0,9)+16*(y+y-0,9):2=196` 
`24y+48y-43,2+16*(2y-0,9):2=196` 
`72y-43,2+(32y-14,4):2=196` 
`72y-43,2+16y-7,2=196` 
`88y-50,4=196 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |+50,4` 
`88y=246,4 \ \ \ \ \ \ \ \ \ |:88` 
`y=2,8` 


Obliczamy cenę jednej puszki z fasolą:
`(y+y-0,9):2=(2y-0,9):2=y-0,45` 
`y-0,45=2,8-0,45=2,35` 


Odpowiedź:
Puszka z fasolą kosztuje 2,35 zł

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie