Matematyka

Policzmy to razem 1 (Zeszyt ćwiczeń, Nowa Era)

Uzupełnij zapis tak, by otrzymać równanie, które spełnia liczba 0. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Uzupełnij zapis tak, by otrzymać równanie, które spełnia liczba 0.

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a) Obliczamy wartość lewej stony równania dla x=0. 
`L=7*(0+1)+3=7*1+3=7+3=10` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 10 [obie strony równania muszą być równe].
`P=ul(ul(10)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(2x+10)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-5x+10)) \ \ \ \ "itp."`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


b) Obliczamy wartość prawej strony równania dla x=0. 
`P=3*(0-1)-2*(0+4)=3*(-1)-2*4=-3-8=-11` 

Lewa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmuje wartość -11. Z lewej strony równania mamy już x. 
`L=ul(ul(-11))+x \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ L=ul(ul(2x-11))+x \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ L=ul(ul(-5x-11))+x \ \ \ \ "itp."`    
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


c) Obliczamy wartość lewej strony równania dla x=0. 
`L=(0+6)/2=6/2=3` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 3 [obie strony równania muszą być równe]. 
Z prawej strony równania mamy już:
`(x+2)/6=(0+2)/6=2/6=1/3` 

Prawa strona może mieć postać:
`P=(x+2)/6+ul(ul(2 2/3)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=(x+2)/6+ul(ul(3+2x-1/3)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=(x+2)/6+ul(ul(3x+2 2/3))` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


d) Obliczamy wartość lewej strony równania dla x=0.
`L=x^2=0^2=0` 

Prawa strona równania musi być takim wyrażeniem, które dla x=0 przyjmie wartość 0 [obie strony równania muszą być równe].  
`P=ul(ul(x)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-3x)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(-5+3x+5)) \ \ \ \ "lub" \ \ \ \ P=ul(ul(0))`   

DYSKUSJA
Informacje
Policzmy to razem 1
Autorzy: Janowicz Jerzy
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie